неділя, 4 грудня 2016 р.

Про блоґ та Інститут

Блоґ присвячений діяльності Інституту філософії імені Г.С. Сковороди Національної академії наук України. Тут ви можете знайти інформацію про:
1) сам Інститут, його співробітників і їхній творчий доробок;
2) наукові події в межах Інституту та поза межами - у царині філософії;
3) статті, коментарі та дослідження співробітників Інституту,
4) сучасні актуальні філософські, політичні, релігієзнавчі дискусії та події.

КОРОТКО ПРО ІНСТИТУТ:

Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України - провідна академічна установа, науково-дослідницький центр, що займається філософськими дослідженнями з різних царин філософії. Він об'єднує близько 100 вчених, що працюють у складі Інституту, і набагато більше друзів, колег, партнерів, цілу філософську мережу, що охоплює різні філософські інституції в Україні у великий науковий простір.

Сучасний Інститут веде свою інституційну традицію з часу заснування 6 листопада 1946 року. За роки існування він пережив багато трансформацій, повязаних і зі змінами в політичній долі України, і з ставленням суспільства і влади до філософії. Співробітники Інституту проводили величезну фундаментальну роботу, зокрема, з історії філософії України, з різних галузей філософського знання - і час від часу то вшановувались державними нагородами, то ставали жертвами ідеологічних репресій. Спільнота Інституту витримала удари кризами, і досі здійснює розгорнуті дослідження з проблем філософської антропології; логіки, методології та філософії науки; соціальної філософії; філософії культури, етики та естетики; історії української та зарубіжної філософії; філософських проблем релігієзнавства.

Про нашу спільноту.

Серед наших вчених - один академік і один член-кореспондент НАН України, 29 докторів наук і 69 кандидатів наук, а також 3 члени Української академії політичних наук і 3 дійсні члени Нью-Йоркської Академії Наук, 7 заслужених діячів науки і техніки України.

Наш колишній директор - Мирослав Володимирович Попович - є не тільки академіком, доктором наук, професором, але й видатним діячем українського громадянського суспільства, членом "Ініціативної групи Першого грудня" і багатьох громадських організацій, займає дуже активну і безкомпромісну позицію Громадянина і Філософа.

Наш діючий директор - Анатолій Миколайович Єрмоленко - є членом-кореспондентом НАН України, провідним фахівцем з соціальної філософії, комунікативної та політичної філософії. завідувачем відділу соціальної філософії та філософії історії.

Серед наших співробітників - дуже багато непересічних, видатних особистостей, письменників європейського масштабу, громадських діячів і лідерів громадянського суспільства. Андрій Баумейстер, Євген Бистрицький, Сергій Пролеєв, Назіп Хамітов, Оксана Забужко та багато інших - кожен з наших співробітників має свій індивідуальний почерк і напрямок досліджень, що так чи інакше сприяє поступові української філософської науки і відкритий до плідного розвитку.

Наукова діяльність

Сьогодні інститут є одним з провідних центрів України з підготовки кадрів через аспірантуру і докторантуру.На базі інституту працюють спеціалізовані вчені ради по всіх основних філософських спеціальностей.

Провідні вчені Інституту пов'язують свої академічні дослідження з педагогічною, громадської та суспільно-політичною діяльністю, активно виступають на радіо, телебаченні, публікуються в суспільно-політичних і культурно-просвітницьких журналах і газетах.

За участю Інституту видаються науково-теоретичні журнали "Філософська думка", "Практична філософія", "Філософські обрії", "Релігійна панорама", щорічник "Релігійна свобода", "Філософсько-антропологічні читання", наукові журнали "Sententiae", "Схід" та ін.

Інститут організовує симпозіуми, наукові конференції, "круглі столи" і т.д. Наші вчені беруть постійно участь у різних наукових і громадських заходах, читають лекції більш ніж в 25 навчальних закладах України, стажуються за кордоном, публікують монографії і статті за кордоном, готують аналітичні матеріали та експертні оцінки на замовлення адміністрації Президента України, Верховної Ради України, міністерств та інших державних органів.

Мета інституту - розвиток української філософської науки, дослідження та сприяння входженню української філософської думки в європейське і світове філософське життя. Цій меті служать такі форми міжнародних зв'язків, як стажування за кордоном, виїзд за кордон для читання лекцій, участь в наукових симпозіумах і т.д. Значна кількість зарубіжних дослідників виступає перед співробітниками інституту. Окремі наукові роботи опубліковані видавництвами зарубіжних країн.
Інститут прагне розширювати плідні наукові зв'язки, здійснювати обмін фахівцями і теоретичним досвідом, ініціювати спільні дослідницькі проекти та спільні видання з науковими та навчальними закладами в Україні та за її межами

Структура Інституту

У складі Інституту працюють такі підрозділи:
  • відділ логіки та методології науки (зав. відділу директор, академік, доктор філос. наук, проф. Мирослав Володимирович Попович)
  • відділ соціальної філософії (зав. відділу доктор філос. наук, проф. Анатолій Миколайович Єрмоленко)
  • відділ філософської антропології (зав. відділу доктор філос. наук, проф. Євгеній Іванович Андрос)
  • відділ філософії культури, етики, естетики (зав.відділу проф., доктор філос. наук Євген Костянтинович Бистрицький)
  • історії зарубіжної філософії (зав.відділу проф., доктор філос. наук Віталій Васильович Лях)
  • відділ історії філософії України (зав.відділу доктор філос. наук Сергій Львович Йосипенко)
  • відділ філософських проблем етносу і нації (зав.відділу кандидат філос. наук Фадєєв Володимир Борисович)При Інституті працює Відділення релігієзнавства на чолі якого - доктор філософських наук, проф. Анатолій Колодний та Людмила Филипович. Вони також очолюють Українську асоціацію релігієзнавців.

АДРЕСА Інституту: Київ, вул. Трьохсвятительська, 4 (3 і 4 поверхи)

Немає коментарів:

Опублікувати коментар