пʼятниця, 11 січня 2019 р.

Новий науковий часопис Інституту філософії, присвячений дослідженням Середніх віків і Раннього Модерну

«Ucrainica Mediaevalia» – це міждисциплінарне рецензоване наукове видання (з інтернет-версією), присвячене широкому колу питань історії, культури, літератури та філософії середньовічної й ранньомодерної доби. Видавцями є Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського та Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України.
Журнал «Ucrainica Mediaevalia» є міждисциплінарною платформою для ознайомлення широкого кола читачів з результатами інноваційних досліджень у галузі методології історії, культури, філософії, конкретних історичних та історико-філософських досліджень, публікації нових знахідок у галузі текстології, епіграфіки чи палеографії середньовічної й ранньомодерної України, Європи та Візантії.
Наше видання продовжує традицій наукових часописів «MEDIAEVALIA UCRAINICA: Ментальність та історія ідей» (видавався з 1992 по 1998 р.) «Софія Київська: Візантія. Русь. Україна» (видавався 2011 з по 2016 р.) та «Філософські ідеї в культурі Київської Русі» (видавався з 2008 по 2017 р.).

Наукова проблематика видання

На сторінках журналу публікуються матеріали, що охоплюють широке коло питань, а саме:
Ø     методології історії України та історії української філософії;
Ø     аналіз творчої спадщини видатних учених, котрі працювали у галузі досліджень середньовічної та ранньомодерної доби;
Ø     дослідження філософських та історичних надбань середньовічного і ранньомодерного періоду;
Ø     рецепції середньовічних та ранньомодерних першоджерел у культурі наступних періодів;
Ø     дослідження писемних середньовічних пам’яток, як історичного, філософського, правового, сакрального плану, так і красного письменства;
Ø     результати нових знахідок та дослідження речових пам’яток: нумізматики, сфрагістики, зброї, образотворчого мистецтва тощо;
Ø     дослідження просторово-часових уявлень середньовічної та ранньомодерної людини та вітчизняної сакральної географії;
Ø     створення міждисциплінарної платформи для комплексного вивчення середньовічної та ранньомодерної ідейної спадщини у межах філософії, історії, культурології, мистецтвознавства, філологічних дисциплін тощо.

Статті, подані до друку, направлені на рецензію, чи ті, що перебувають на розгляді редколегії, є конфіденційними. Щодо використання вже опублікованих матеріалів, редакційна колегія журналу сповідує принцип вільного поширення наукової інформації. З усіма публікаціями видання можна ознайомитись у відкритому доступі на сайті http://um.inf.ua, а також у друкованій версії.

Деталі див. за посиланням на сайті

.
Немає коментарів:

Опублікувати коментар