понеділок, 20 лютого 2017 р.

X давньоруські історико-філософські читання пам’яті В. С.Горського: ФІЛОСОФСЬКІ ІДЕЇ В КУЛЬТУРІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Запрошуємо взяти участь у ювілейних Х давньоруських історико-філософських читаннях пам’яті Вілена Сергійовича Горського.
У цьому році їх планується присвятити комплексному вивченню києворуської ідейної спадщини у межах філософії, історії, культурології, мистецтвознавства, філологічних дисциплін тощо, а також широкому спектру питань, пов’язаних з історією української філософії загалом, методологією історії української філософії, аналізом творчої спадщини В.С. Горського.
Прошу також усіх учасників попередніх читань (хто ще не подав матеріали доповідей), а також тих, хто має бажання надрукувати свій матеріал у збірці праць «Філософські ідеї в культурі Київської Русі», подати статті до 15 квітня 2017 року 
(Інформаційний лист, заявку та вимоги до публікацій дивіться нижче).
Подія на Facebook: 
https://www.facebook.com/events/623127634543383/


Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Філософський факультет
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України
Журнал «Наука і суспільство»
2 червня 2017 року
проводять
ювілейні X давньоруські історико-філософські читання пам’яті
Вілена Сергійовича Горського на тему:
ФІЛОСОФСЬКІ ІДЕЇ В КУЛЬТУРІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ
Планується обговорення доповідей, що стосуються:
-         методології історії української філософії;
-         аналізу творчої спадщини В.С. Горського;
-         дослідження філософських надбань Київської Русі;
-    рецепції києворуських джерел в культурі наступних періодів;
-     широкого кола питань, пов’язаних з історією української філософії загалом;
-    створення міждисциплінарної платформи для комплексного вивчення києворуської ідейної спадщини у межах філософії, історії, культурології, мистецтвознавства, філологічних дисциплін тощо.
Заявки на участь у читаннях (форма додається) просимо надсилати до
15 травня 2017 р. за адресою:
01001, м. Київ,
вул. Трьохсвятительська 4, Інститут філософії
імені Г.С. Сковороди НАН України,
відділ історії філософії України, кім. 415,
або на
більш детальну інформацію про попередні заходи див. на сайті: http://fikr.inf.ua


ЗАЯВКА
на участь у X давньоруських історико-філософських читаннях:
ФІЛОСОФСЬКІ ІДЕЇ В КУЛЬТУРІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ
ПРІЗВИЩЕ_____________________________________________
ІМ’Я___________________________________________________
ПО БАТЬКОВІ________________________________________


ФОРМА УЧАСТІ (НЕОБХІДНЕ ПІДКРЕСЛИТИ)
  • виступ з доповіддю
  • публікація
  • виступ з доповіддю та публікація
НАЗВА ВИСТУПУ ЧИ ПУБЛІКАЦІЇ_________________________
_______________________________________________________
МІСЦЕ РОБОТИ, ПОСАДА
_______________________________________________________
НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ
_______________________________________________________
АДРЕСА ________________________________________________________
_______________________________________________________КОНТАКТНИЙ ТЕЛЕФОН: ______________________________________
E-MAIL: ________________________________________________________
Просимо дотримуватися таких вимог до тексту доповідей:
-         орієнтовний обсяг – 0,5 д.а.;
-         шрифт основного тексту Times New Roman (допускається використання при потребі давньослов’янських, давньогрецьких та інших спеціальних шрифтів);
-         після назви має бути анотація та ключові слова українською мовою;
-         наприкінці тексту слід подати список літератури згідно чинних вимог до наукових видань;
-         після списку літератури – назва, анотація та ключові слова англійською мовою (близько 5-6 рядків);
-         посилання в тексті слід давати за зразком [2, с. 45].

Немає коментарів:

Дописати коментар